etinis pokalbis

etinis pokalbis
etinis pokalbis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo forma, kai remiantis etikos principais individualiu ar kolektyviniu pokalbiu nagrinėjamas dorovės problemos, sąvokos, dorovinis elgesys. Etinis pokalbis daugiausia praktikuojamas per auklėjamąsias valandėles. Jo struktūra gali būti tokia: 1) domėjimosi tema sužadinimas; 2) prieštaravimo tarp normos ir elgesio pavyzdžių iškėlimas; 3) teigiamų pavyzdžių (iš knygų, kino filmų ir kt.) pasakojimas; 4) pavyzdžių rodymas (jei įmanoma); 5) pasakotų ir rodytų dalykų apibendrinimas; 6) dalijimasis įspūdžiais iš patirties, savo požiūrio atskleidimas; 7) dorovinių vertybių siejimas su aplinkos (klasės, mokyklos, šeimos) gyvenimu; 8) emocinis nuteikimas gvildenta tema (eilėraščiai, aforizmai, patarlės, emocingas pokalbio vadovo žodis (be moralų!) ir pan.; 9) reziumė, žadinanti apmąstymus; 10) nuteikimas saviauklai, valios sprendimams. kilmė gr. ethos – paprotys, dorovė

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dialogas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo arba auklėjimo metodas. Dialogas mokymo procese vyksta taikant šiuos metodus: probleminį, euristinį, genetinį, tiriamąjį, katechetinį pokalbį. Analitiniu sintetiniu pokalbiu perteikiama nauja medžiaga …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”